Donate


Home     Standard     News&Event     About us     FAQ

Product List

News & Event :

พบกับข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของบริษัทได้ที่นี่ค่ะ 

                                         กิจกรรมเพื่อสังคม

   ในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 2552 พวกเราพนักงานในนามของบริษัทไดโตะ-โอซิม(ประเทศไทย) จำกัด ได้เดินทางไปมอบอุปกรณ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านโคกสั้นและโรงเรียนบุพราหมณ์